JEG ER STOLT AV DEN JOBBEN MINE MEDARBEIDERE  UTFØRER.

DE TAR UTFORDRINGER PÅ STRAK  ARM OG LØSER DEM PÅ

EN UTROLIG BRA MÅTE.

 

JØRGEN M O ALMELID - Daglig leder

OM OSS

Elpa AS prosjekterer og produserer elektrotavler til alle formål.

Vi er omlag 20 ansatte, inkludert lærlinger.

 

Vi streber etter å levere god kvalitet i alle ledd og ha fokus på

våre kunder. Vi har lang erfaring med tevleproduksjon til industri

og næringsbygg. Vi tilbyr tjenester til det offentlige og det private

næringsliv. Blant annet leverer vi omfattende løsninger til maritim

sektor, samferdsel samt landstrømsløsninger.

 

Våren 2015 overtok ansatte 100% av eierskapet til selskapet.

 

HVA KAN DU FORVENTE AV OSS SOM LEVERANDØR?

KONKURRANSEDYKTIGE PRISER

KOMPLETT DOKUMENTASJON

SKREDDERSYDDE ANLEGG

TOPP SERVICE

HØY KOMPETANSE

EN GOD SAMARBEIDSPARTNER

TJENESTER

KRAFT DISTRIBUSJON

LANDSTRØM

AUTOMATIKKTAVLER

STRØMSKINNER

 

Sammen med vår samarbeidspartner

leverer vi tavler til faste og flyttbare landstrømsanlegg.

 

Vi har verktøy og kompetente medarbeidere som gjør oss i stand

til å prosjektere, bestille og montere strømskinner på en

rask og effektiv måte.

 

Vi Prosjekterer og produserer tavler for kraftdistribusjon til alle

typer anlegg. Beregninger og dokumentasjon er en naturlig del

av våre leveranser.

 

Automatikktavler utgjør en stor andel av vår portefølje. Vi får gode tilbakemeldinger for utført arbeid

og oppfølging i fra våre samarbeidspartnere.

REHABILITERING

SAMFERDSEL

HELSE

ENGINEERING

 

Vi produserer og leverer tavler til vei tunnellinstallasjoner hvor deltagelse ved  igangkjørings-prosesser er en naturlig del av leveransen

 

Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere som bistår med vurderinger og beregninger knyttet til tavleanlegg.

 

 

Vi bistår i forbindelse med rehabilitering av eksisterende

tavleanlegg, enten som rådgivere eller utførende samarbeidspartner.

 

Som et ledd i vår portefølje har vi spesiell fokus og lang erfaring med produksjon av tavler til helseforetak.

MARITIM INSTALLASJON

MASKIN OG STYRETAVLER

SKILT OG MERKESYSTEMER

 

Vi har gode relasjoner mot industri

og maskinbyggere og har høyt kvalifiserte medarbeidere til produksjon av styre og starter applikasjoner.

 

Vi produserer tavler for maritime installasjoner, som kraftdistribusjon, automatikk, styreapplikasjoner og startere.

 

Vi designer og produserer skilt og merkesystemer i plast og

syrefaste materialer

etter kundens ønske og behov.

REFFERANSER

KONTAKT

Jørgen M O Almelid

Sjur-Ove Torsvik

Svend E Olsen

Daglig leder

 

+47 55 39 29 92

+47 975 79 879

jorgen.almelid@elpa.no

Saksbehandler / Prosjektansvarlig

 

+47 55 39 29 93

+47 930 13 667

sjur-ove.torsvik@elpa.no

Saksbehandler / Tilbudsansvarlig

 

+47 55 39 29 94

+47 930 18 993

svend.olsen@elpa.no

Eirik  R Andersen

Silje Olsen Almelid

Andreas Espeseth

Saksbehandler

 

+47 55 39 29 95

+47 916 75 409

eirik.andersen@elpa.no

Skiltproduksjon

 

+47 55 39 29 97

silje.almelid@elpa.no

Servicemontør

 

+47 954 27 127

andreas.espeseth@elpa.no

Elpa AS

Salhusveien 55

5131 Nyborg

Tel.: +47 55 39 29 90

E-post: elektrotavler@elpa.no

Faktura: faktura@elpa.no

Org.nr.: 911811278